MİSYON:

-Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin insan odaklı olarak yerleşmesini sağlamak,

-Önceden tedbir alarak tehlike ve riskleri proaktif yaklaşım ile önlemek,

-Kaliteli eğitim ve öğretimi sağlamak için sağlıklı ve güvenli ortamlar hazırlamak,

-İş Kazalarının ve Meslek Hastalıkları ile Ramak Kala olayların dahi gerçekleşmesini

engelleyemeye yönelik çalışmalar yapmak,

- Yerinde kontrol ve denetimler ile sağlıklı ve güvenli çalışma kültürünün benimsenmesini sağlamak hedeflenmiştir.