Misyon - Vizyon

Misyon:

- Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin insan odaklı olarak yerleşmesini sağlamak ,

- Önceden Tedbir alarak tehlike ve riskleri Proaktif yaklaşım ile önlemek ,

- Kaliteli eğitim ve öğretimi sağlamak için sağlıklı ve güvenli ortamlar hazırlamak ,

- İş Kazalarının ve meslek hastalıkları ile Ramak Kala olayların dahi gerçekleşmesini engelleyemeye yönelik çalışmalar yapmak,

- Yerinde kontrol ve denetimler ile sağlıklı ve güvenli çalışma kültürünün benimsenmesini sağlamak hedeflenmiştir.

Vizyon:

       İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü; Üniversitemiz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı,güvenli ve kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi

için tüm akademik ve idari birimlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarının yerleşmesini etkileyecek riskleri ve tehlikeleri  ortadan kaldırarak,

 teknolojik gelişim ve değişimlerin kullanılmasına açık yenilikçi ve güvenli bir üniversite ortamı hazırlamaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

 


Copyright © BAUM 2015