Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İSG Koordinatörlüğü 2014 yılında kurulmuş olup Üniversitemiz birimlerinin yaptıkları çalışmaların İş Sağlığı mevzuat ve uygulamalarına yönelik çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık yapmakta olup birimlerin Stratejik Planda ki hedeflerine güvenli bir şekilde ulaşmalarına destek vermektedir.