Haberler

Üniversitemizde İSG Birimi Çalışmaları

         Genel Sekreterimiz koordinatörlüğünde iki iş güvenliği uzmanı, bir iş yeri hekimi ve hemşireden oluşan “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi”, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik faaliyet gösterecek. Birimde iş güvenliği ile iş yeri hekimi olarak görevlendirilen personel, mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak, İSG ile ilgili aksaklıkları belirleyecek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapacak. İş güvenliği uzmanlarımız tarafından, risk değerlendirmesi işyerlerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak yenilenecek. Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. 

        İşyeri hekimimiz tarafından personelimizin hassasiyetlerinin saptanması ve riskli durumların belirlenebilmesi amacıyla tüm çalışanlar sağlık taramasına tabi tutulacak. Çalışanların sağlık muayeneleri; işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası ve meslek hastalığı ile sağlık nedeniyle verilen aralardan sonra tekrarlanacak. 

        İlk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planı hazırlanacak, acil durumlara hazırlık amacıyla tüm çalışanların katılacağı eğitim ve tatbikatlar yapılacak. Ayrıca göreve yeni başlayan personellerimize oryantasyon eğitimleri kapsamında iş güvenliği eğitimleri verilecek.Copyright © BAUM 2015