Koordinatörlüğümüzün faaliyetleri

Yapılan Faaliyetler

1. İSG Temel Eğitimi

            Çalışan personele dönük 50 adet eğitim (1500 personel ve 1’den fazla kez eğitim)

            Öğrenciye dönük 20 adet eğitim. (5000’den fazla öğrenciye eğitim verildi)

            Toplum Yararına Çalışma Kapsamında 10 adet eğitim düzenlendi.

            Kısmi Zamanlı Çalışanlara dönük 1 adet eğitim yapılmıştır.

2. Birim Ziyaretleri (Danışmanlık ve Rehberlik)

            Üniversitemiz birimlerine bazılarına birden fazla olmak üzere toplamda 50 adet ziyaret ve toplantı gerçekleştirilmiştir.

 3. Ortam Ölçümleri (Karbondioksit, Nem, Aydınlatma, Gürültü ve Sıcaklık)

            Testo marka ortam ölçüm cihazları 2019’da temin edilmiş olup, temin tarihinden itibaren toplamda 9 farklı birimimizde ortam ölçümleri yapılmıştır.

4. Birim içi Koordinatörlük toplantıları

            Kuruluştan itibaren 22’si BYBS’de kayıtlı olmak üzere 50’ye yakın birim koordinatörlük toplantısı gerçekleştirilmiştir.

            Ayrıca birimlerin kurmuş oldukları İSG Kurullarında toplantılara katılmak, risk analizlerine destek sunmak, güvenlik ve sağlık işaretlerinin (levha) temini ve birimlere dağıtımının sağlanması ve birimlerin ihtiyaç duydukları tüm İSG konularında fikir sunmak, destekte bulunmak gibi şifahi olarak da destekte bulunulmuştur.

            NOT: Pandemi nedeniyle planlanan birçok eğitim, ortam ölçümü ve toplantı/ziyaret de yapılamamıştır.