Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri Devam ediyor.

           6331 Sayılı İş Sağlğı ve Güvenliği Kanununa göre İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitiminin alınması zorunlu kılınmıştır. Akademik ve idari tüm personelimizin bu eğitimi alması gerekmektedir. Bu nedenle Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Şeyh Edabali Salonunda 30 Mart 2020 tarihinde İSG Temel Eğitimi düzenlenecektir. İSG Temel eğitimi almamış veya belge süresi ( 3 yıl ) geçmiş olanların katılması gerekmektedir.