Ramak Kala olaylar

               Ramak kala olay; işyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. Günlük hayatta “Az kalsın” diye anlatmaya başladığımız olaylar olarak da tanımlayabiliriz.

               6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununu gereğince; her türlü ramak kala olayların kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu tip olayların kayıt altına alınarak raporlanması iş kazalarını önlemek için hayati önem taşımaktadır. 

             Bu nedenle yaşanan ramak kala olayları Üniversitemiz Kalite Yönetim Koordinatörlüğü doküman sisteminden Ramak Kala formu doldurarak işveren/işveren vekiline bildirimde bulununuz.