İSG Risk Değerlendirmesi Yapılması Zorunluluğu hakkında

              Üniversitemizdeki tüm birim işyeri tehlike sınıfları tebliğine göre az tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bu neden birimlerimiz İSG risk değerlendirme ekipleri oluşturarak İSG risk değerlendirmesi yapmak ve normal şartlarda 6 yılda bir bu değerlendirmeyi yenilemek zorundadır.