İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında

               6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak zorundadır.  Akademik, idari ve işçi personel sayısının toplamının elliyi geçtiği tüm birimlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının bu kurulca yürütülmesi gerekmektedir.