İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Duyurusu

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Toplantı Salonu'nda 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında (saat: 08.00-17.00) Üniversite personelimize yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmesi planlanmıştır. Söz konusu eğitime katılacak personelin Kovid-19 tedbirlerine riayet etmesi ve eğitim sonunda yapılacak sınavda kullanılmak üzere gerekli araç-gereçleri yanlarında bulundurması gerekmektedir.