Duyuru

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki önemi ve önceliğine inanan Bakanlığımız 1987

yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" düzenlemektedir.

Hafta etkinlikleri kapsamında çeşitli sempozyum ve toplantılarla ülkemizde "İş Sağlığı ve Güvenliği"

bilincinin geliştirilmesi ve iş kazalarını önlemeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır.Copyright © BAUM 2015